Kategorie

Na co zwrócić uwagę przy wyborze AC?

Duża liczba dostępnych na rynku ubezpieczeniowym polis AC nie ułatwia potencjalnym klientom wyboru. Jak połapać się w tym gąszczu? Co warto uwzględnić przy zawieraniu umowy?

Oferty poszczególnych ubezpieczycieli różnią się od siebie zakresem oraz warunkami umowy. Przed dokonaniem wyboru warto dobrze się rozejrzeć i w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć języka u firmy ubezpieczeniowej, której usługami jesteśmy zainteresowani. Należy też wiedzieć, na co zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji, by później nie okazało się, że wybraliśmy polisę niezupełnie odpowiadającą naszym potrzebom.

 

Zakres ubezpieczenia

W pierwszej kolejności należy sprawdzić w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jakie zdarzenia losowe objęte są jego zakresem. Dobre AC powinno chronić przed takimi ewentualnościami jak wypadek drogowy, pożar czy kradzież. Jako że AC nie jest obowiązkowe, kierowcy mogą dowolnie ubezpieczać się od określonych zdarzeń. Im więcej zdarzeń losowych obejmuje AC, tym oczywiście jest droższe. Przed złożeniem podpisu koniecznie sprawdź tzw. wyłączenia, czyli katalog zdarzeń, które nie są objęte ochroną AC. Warto też zwrócić uwagę na to, czy polisa ma moc obowiązującą jedynie na terenie kraju ojczystego, czy również za granicą.

 

Wysokość odszkodowania

To drugi w kolejności element, który należy uwzględnić przy wyborze AC. Niektóre polisy zapewniają stałą sumę ubezpieczenia, inne zmienną. W tym pierwszym przypadku ubezpieczyciel przy wycenianiu odszkodowania bierze pod uwagę wartość samochodu w dniu zakupu ubezpieczenia, w drugim – w dniu wystąpienia szkody. W Ogólnych Warunkach Umowy powinna znaleźć się wzmianka dotycząca sposobu obliczania wartości samochodu oraz części zamiennych.

 

Wysokość składek

Składka może być niższa bądź wyższa, w zależności od tego, czy ewentualne szkody powstałe wskutek zdarzenia losowego pokryjemy częściowo z własnej kieszeni, czy też nie. Przed zawarciem umowy można szczegółowo określić (w procentach lub w konkretnej walucie) wartość, którą zobowiążemy się pokryć z udziału własnego. Możemy w ogóle wykluczyć udział własny, ale należy wtedy liczyć się z tym, że składki będą znacznie wyższe.

 

Powyżej wspomnieliśmy o najważniejszych elementach, na które powinno się zwrócić uwagę przy wyborze AC. Nie warto decydować się na pierwszą lepszą ofertę, lepiej poszukać takiej, która będzie najbardziej opłacalna i adekwatna do indywidualnych potrzeb kierowcy.