Kategorie

Jak prawidłowo rozliczać kierowców?

Czas pracy kierowców jest specyficzny, zwłaszcza jeśli jeżdżą na długich trasach. Kierowca po 8 godzinach nie może zamknąć drzwi szoferki i pójść do domu. Z tego powodu podlegają równocześnie Kodeksowi Pracy, Ustawie o czasie pracy kierowców oraz przepisom unijnym.

Ewidencja czasu pracy kierowców

Każdy kierowca prowadzący samochód powyżej 3,5 t obowiązany jest ewidencjonować swój czas pracy za pomocą tachografu analogicznego lub cyfrowego, które rejestrują czas efektywnego prowadzenia pojazdu i czas przerwy. Niezbędną dokumentacją do przechowywania będą tzw. wykresówki lub wydruki z tachografów cyfrowych. Zgodnie z przepisami czas pracy kierowcy powinien być ewidencjonowany najpóźniej w przeciągu 7 dni. Nie zawsze jest to możliwe ze względu na długie trasy (dokonanie odczytu z tachografu cyfrowego). Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku tachografów analogowych, gdzie kierowca ma obowiązek posiadania przy sobie wykresówek z ostatnich 28 dni. Nie ma możliwości posiadania tych samych dokumentów w dwóch różnych miejscach.

Zobacz także: www.tachoasystent.pl/oferta/rozliczanie-i-ewidencja-czasu-pracy-kierowcow

 

Rozliczanie kierowcy

Rozliczenie czasu kierowcy ma na celu z jednej strony wyliczenie właściwego wymiaru pracy i wypłatę ewentualnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe. Prawidłowe rozliczanie kierowców powinno uwzględniać:

  • czas efektywnej jazdy za kierownicą,
  • czas uzasadnionych i nieuzasadnionych przerw w prowadzeniu pojazdu,
  • dobowy czas wymaganego odpoczynku ciągłego i przerywanego,
  • limity czasu pracy dobowej, tygodniowej i miesięcznej,
  • dodatkowe czynności wykonywane przez kierowcę,
  • jazdę ze zmiennikiem.

Na każdej firmie spoczywa obowiązek sporządzania odpowiedniej dokumentacji, jej przechowywania oraz udostępniania na czas kontroli. Sprostanie tym wszystkim wymaganiom jest trudne, dlatego najczęściej firmy transportowe korzystają z usług firm zewnętrznych, które zajmują się całością problemu ewidencji, rozliczania i dokumentowania. To na nich spoczywa znajomość aktualnie obowiązujących przepisów i dostosowania oprogramowania oraz wzorów dokumentacji.

Zobacz także: elektryczne wózki widłowe Dunpol.com.pl - naprawa, wynajem, serwis oraz części.