Kategorie

Ważny etap lakierowania - szpachlowanie blachy

Naprawa lakiernicza samochodu po wypadku lub kolizji może obejmować swoim zakresem konieczność uzupełnienia rys i wgłębień lub uszczerbków w powłoce. Do tego celu wykorzystuje się szpachlowanie. Szpachlówka powinna być nakładana cienką warstwą, która wyrówna blachę.

Szpachlowanie z wykorzystaniem szpachlówki poliestrowej

Proces szpachlowania można przeprowadzić z wykorzystaniem dwuskładnikowej szpachlówki poliestrowej, w skład której wchodzi żywica i utwardzacz, pełniący rolę katalizatora. Oba składniki miesza się ze sobą tuż przed ich użyciem do szpachlowania. Trzeba posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą proporcji mieszania żywicy i utwardzacza, aby otrzymać materiał właściwy do szpachlowania. Ilość dodanego utwardzacza najlepiej odmierzyć zgodnie ze wskazaniami producenta szpachlówki. Najczęściej dodaje się 2-3 gramy utwardzacza na 100 g szpachlówki. Dla wygody użytkowników, utwardzacz zabarwiony jest na czerwono, co ułatwia wymieszanie składników. Właściwie przygotowana szpachlówka nie powinna zawierać czerwonych smug. Po wymieszaniu, szpachlówka ma krótki, co najwyżej 10-minutowy czas twardnienia, dlatego powinna zostać natychmiast, precyzyjnie nałożona na blachę.

Jeśli do szpachlówki dodamy zbyt mało utwardzacza, nie stwardnieje, a jej szlifowanie jest wyraźnie utrudnione. W przeciwnym wypadku szpachlówka będzie zbyt szybko twardnieć, a w masie pozostanie aktywny utwardzacz wchodzący w reakcję z pigmentami podkładu lub lakieru.

Jak szpachlować blachę?

Odpowiednio nałożona szpachlówka decyduje o jakości naprawy lakierniczej. Im więcej czasu poświęcimy na szpachlowanie, tym mniej będzie trzeba później szlifować szpachlówkę.

Po naprawie blachy należy ją odtłuścić i przeszlifować. Warstwa szpachlówki nie powinna być grubsza niż 400-500 µm po szlifowaniu. Szpachlówkę poliestrową nakłada się wyłącznie na blachę stalową lub grunt epoksydowy. Blachę ocynkowaną pokrywać można szpachlówką uniwersalną.

Tuż przed szpachlowaniem należy dokładnie wymieszać szpachlówkę, aby osiągnąć jednorodną mieszaninę żywicy i utwardzacza. Do nabierania materiału z pojemnika należy używać tylko czystych narzędzi.