Kategorie

Jak przygotować nadwozie do lakierowania?

Nie można lakierować powierzchni blachy nadwozia samochodu bez uprzedniego przygotowania jej do tego celu. W przeciwnym wypadku powłoka lakiernicza nie będzie jednolita i szybko może ulec korozji. Jak przebiega proces przygotowań do lakierowania?

Krok pierwszy - czyszczenie

Pierwszym, najważniejszym punktem przygotowania blachy nadwozia pojazdu do lakierowania jest jej wyczyszczenie. Polega to na umyciu pojazdu, zaś same powierzchnie przeznaczone do pokrycia lakierem powinno się wyczyścić z wykorzystaniem środków odtłuszczających, które są zmywaczami do silikonu. Na koniec, tak wyczyszczoną blachę należy przetrzeć dokładnie ściereczką antystatyczną.

Usuwanie korozji

Lakierowanie pojazdu w warsztacie renowacyjnym zwykle ma miejsce po naprawie samochodu po wypadku czy kolizji. W takich przypadkach, jeśli w naprawie usunięto fabryczne warstwy ochronne blachy, mogą pojawić się ogniska korozji, które kategorycznie należy usunąć przez szlifowanie. Takie prace wykonuje się z wykorzystaniem odpowiedniego wyrobu ściernego, który będzie w stanie w całości pozbyć się korozji, ale jednocześnie nie przyczyniając się do zmniejszenia grubości blachy. Po przeszlifowaniu powierzchni blachy zaleca się dodatkowo pasywację, czyli nałożenie neutralizator rdzy, który zabezpieczy przed rozwojem na pierwszy rzut oka niewidocznych ognisk korozji. Substancję pasywującą można przy tym nakładać wyłącznie na gołą lub ocynkowaną blachę stalową. Po pasywacji, w ciągu 20 minut należy właściwie zagruntować powierzchnię.

Odtłuszczanie nadwozia

Kolejnym krokiem w przygotowaniu blachy do lakierowania jest przedmuchanie jej sprężonym powietrzem i odłuszczenie z zastosowaniem rozpuszczalnika. Zanim substancja powoli odparuje, ściera się ją czystą i suchą szmatką. Jeśli pozostawilibyśmy rozpuszczalnik do wyschnięcia, nie wyczyścimy powierzchni nadwozia, a jedynie przesuniemy zanieczyszczenia w inne miejsce.

Szlifowanie blachy

Ostatnim etapem przygotowania do lakierowania jest nadanie powierzchni nadwozia właściwej chropowatości poprzez szlifowanie, co nadaje kolejnym warstwom lakieru odpowiednią przyczepność. Do uzyskania płynnych przejść pomiędzy starą powłoką lakierowaną a gołą blachą konieczne jest przeszlifowanie krawędzi starej powłoki.